S Z Y B K I

angielski

Polityka prywatności

§1. Postanowienia wstępne

 1. Polityka Prywatności dla serwisu internetowego sa.edu.pl  („Polityka Prywatności”) przedstawia zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.
 2. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

§2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2018 (zwanym dalej RODO) informujemy, iż Administratorem przekazanych przez Użytkownika danych osobowych jest: L.A. Language Academy Dorota Adamczyk z siedzibą we Włoszczowie. Dane kontaktowe administratora: tel. +48412436216 mail: ado@linacti.software
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników: imię, adres e-mail, numer telefonu, miasto, preferencje użytkownika, lokalizacja, obszar zainteresowania, dane przetwarzane w ramach fanpage'a na Facebook: dane osób, które lubią stronę, komentarze pod postami, prywatne wiadomości, informacje o aktywności (kliknięcia w linki, polubienia, deklaracje udziału w wydarzeniach, udział w ankietach), reakcje na reklamy, dane przetwarzane w związku z reklamami; dane przetwarzane w ramach usługi Google Analitics: unikalny identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w internecie.
 3. L.A. Language Academy przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:
 1. realizacji usług wybranych przez Użytkowników. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. wyświetlania treści serwisu oraz prowadzenia komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 3. zapisania się na lekcje pokazową za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit f), czyli prawnie uzasadniony interes administratora.
 4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f) RODO
 5. oferowania własnych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania będzie art.6 ust.1 pkt. f) RODO, czyli uzasadniony interes administratora.
 6. przesyłania newslettera. Podstawą prawną będzie art.6 ust.1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. statystycznych i reklamowych, przy użyciu narzędzia Google analitics. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 1. Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług mają prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (* jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 2. Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w punkcie 3 powyżej celów:
 1. w zakresie realizacji usług - przez okres niezbędny do realizacji usług i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. w zakresie skorzystania z formularza kontaktowego- do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż 2 lata.
 3. w zakresie dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami - 5 lat.
 4. w zakresie newslettera - do momentu wycofania zgody.
 5. w zakresie statystyki i reklam - do momentu wycofania zgody.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
 2. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.
 3. L. A. Language Academy może przekazywać dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora (biuro księgowe, trenerzy, dostawca hostingu).
  Pozostali odbiorcy danych:

Odbiorcami danych zbieranych poprzez fanpage jest Facebook i jego partnerzy.

W związku z transferem danych do serwisu Facebook INC, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (publikacja wizerunku na Facebooku) informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO: Facebook Inc: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC

Odbiorcą danych zbieranych za pomocą Google analitics jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA., z którą zawarliśmy umowę powierzenia danych. W związku z transferem danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarowania, informujemy, że spółka przystąpiła do programu Tarcza Prywatności UE-USA i uzyskała niezbędny certyfikat zgodności z RODO:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dowiesz się także  ze strony www znajdującej się pod adresem :

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

 1. L.A. Language Academy dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Administrator z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. L.A. Language Academy w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 Informacje dotyczące Plików Cookies

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Polityka dotycząca plików cookie

Mechanizm cookies (tzw. „ciasteczka") nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

§ 4 Informacje końcowe

 1. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój Serwisu powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem: https://sa.edu.pl/privacy/